Logo

Beste partner voor uw salesprofielen

Jobs voor ervaren commercieel talent

Sales talent met ervaring

Verkopen is van alle tijden. Is het een kunst, is het natuurtalent of kan je het aanleren? Elk heeft zijn eigen mening en visie hierover. En dat mensen op vandaag het verschil blijven maken, zeker in een B2B omgeving, is een feit.

 

Ook de technologische (r)evolutie waarbij online handel aan belang toeneemt, verandert niets aan het feit dat elk bedrijf zijn goederen of diensten moet blijven aan de man brengen.  

 

Integendeel misschien, de inspanningen en verwachtingen op dat vlak zijn niet minder dan voorheen. Het moet sneller, efficiënter, want de competitie zit alom, en bestaande businessmodellen moeten continu tegen het licht worden gehouden.

 

SterkeRaven heeft in deze snel evoluerende tijden als missie om ondernemingen ervaren commerciêle medewerkers voor te stellen, sneller en efficiënter dan u voor mogelijk houdt.

Een selectiekantoor als geen ander

Wij selecteren continu commerciële profielen, los van jobs. Het startpunt is onze kandidaat, en we gaan met hem/haar op zoek naar die job die het beste aansluit bij hun competenties en interesses. Streng maar rechtvaardig selecteren wij commercieel toptalent, met drive, goesting, een gezonde portie lef en een positieve ingesteldheid. Inderdaad: ook werkattitude, maturiteit, inborst en motivatie worden mee in de balans gelegd. Op zoek naar de Witte Raaf dus.

 

Wij werken op direct sales profielen, vaak omschreven als accountmanager of vertegenwoordiger. Ook projectmanagement en sales management niveau is ons ding.

 

Wij zijn geen interimkantoor en werken met een finding fee, dus zeer competitief. En wie het wenst begeleiden we graag op het vlak van sales training, zowel individuele kandidaten als uw hele sales team.

Discretie gewaarborgd

Zowel naar kandidaat als naar bedrijf toe garanderen we de nodige professionele discretie.

 

Zit jij als kandidaat nog in een vaste job, maar je hebt er je beste tijd gehad? Aarzel dan niet om je bij ons te melden. We helpen je graag verder. En mocht je toevalligerwijs nog bij een klant van ons aan de slag zijn, ook dan blijft je kandidatuur discreet.

 

Soms is het voor bedrijven ook nuttig om de nodige discretie rond een vacature te kunnen bewaren.  Het verhaal van de zwakke schakel, weet u wel. Met SterkeRaven is discretie gegarandeerd, gezien onze standaard werkwijze anoniem is. Wij publiceren uw vacature enkel met uw naam, op uw eigen verzoek.

Waar komt SterkeRaven vandaan?

Misschien had u het al door: SterkeRaven is het logische gevolg van ons concept JongeRaven (zie www.jongeraven.be), opgestart in 2012.

 

Daar waar JongeRaven vooral mikt op geen, weinig of minder ervaren salesprofielen (maar wél met het nodige talent uiteraard), halen we met SterkeRaven de doorgegroeide JR, ofte dié commerciële profielen naar ons toe die kunnen bogen op een jarenlange succesvolle ervaring.

 

Niet elke functie kan worden ingenomen door relatieve youngsters of groentjes, hoe graag ze het ook willen. In vele gevallen verlangt de continuïteit van uw business eerder relationele verkoop, het farmer-type zeg maar, of ook een consultative selling approach. Langere en complexere verkoopsprocessen, tragere bedrijfsomgevingen, zijn factoren die dergelijke salesfuncties moeilijker toegankelijk maken voor mensen met (te) weinig ervaring.

 

En met de jaren groeit elke JongeRaaf door tot een SterkeRaaf.

 

SterkeRaven waren dus ooit JongeRaven, nog voor het woord ervoor bestond.

testimonial_1_sterk.png

INSCHRIJVEN

Wat kan u als bedrijf van ons verwachten?

1. Een of meerdere kandidaten

 

Uiteraard schotelen wij u enkel een super gemotiveerde kandidaat voor. Maar u krijgt van ons niet alleen dat.

 

2. Onze ervaring

 

Onze ervaring krijgt u er bovenop. Wij zijn graag gesprekspartner voor uw commerciële strategie en invulling én wij kunnen u adviseren op vlak van HR en organisatie-ontwikkeling.

 

3. Discretie

 

Wij garanderen u discretie waar en wanneer nodig aangezien wij uw vacatures steeds anoniem en beknopt publiceren op onze website.

 

4. Snel en efficiënt

 

Wij gaan ervan uit dat we uw vacature zullen kunnen invullen vanuit onze continue instroom van kandidaten.  Het kan gerust dat we u bij aanmelding van een vacature ogenblikkelijk al enkele kandidaten kunnen voorstellen.
Wij werken dus snel en efficiënt en garanderen u geen onnodig tijdverlies. We houden onze communicatie bovendien to the point. Hebben of krijgen we de juiste kandidaat niet in het vizier (b.v. te branche specifiek), dan starten we in overleg een specifieke wervingscampagne voor u op.

 

5. Voordelig

 

De kandidaat komt direct op uw payroll, dus wij vragen geen interimtoeslag.
Uiteraard werken wij op 'no cure no pay' principe: zolang onze kandidaat niet is gecontracteerd door u, bent u ons niets verschuldigd.
Wij bieden u een uiterst competitieve formule aan, helder en transparant: bij ons komt u financieel sowieso nooit bedrogen uit!

Welke jobs kan SterkeRaven voor u invullen?

Account Manager:

 

Met stip tegenwoordig de meest gebruikte term voor "vertegenwoordiger". Een account is een klant(rekening), een manager beheert dus die klant(rekening). Dus, voor de leken onder ons: heeft niets te maken met boekhouding. De bedoeling bij accountmanagement is dat de account een maataanpak krijgt tot en met een volledig uitgeschreven account plan (marketing- en sales plan voor die specifieke account).

 

Key Account Manager:

 

Inderdaad, een accountmanager voor de grote klanten, dikwijls een promotie voor de account manager. Ik ken trouwens Key account managers die slechts één klant hebben én hun bureau hebben bij de klant (inhouse). Van klantgerichtheid gesproken.

 

Business Development Manager:

 

Die "vertegenwoordiger" specialiseert zich in klantenwerving, zeg maar een prospecteur. Nieuwe markten aanboren en nieuwe klanten maken. Bij voorkeur een "hunter" dus, een NV "Ik" met pit. "Business developer" wordt ook wel eens gebruikt.

 

Sales Manager:

 

Eigenlijk een coördinator van een verkoopteam. De term wordt echter ook heel veel gebruikt voor "verkopers", zelfs al heeft die persoon geen leidinggevende rol. Als er maar "manager" staat op het kaartje. Dat klinkt goed bij de klant, die zich zo nog meer gewaardeerd acht om bezoek te krijgen van de "manager".

 

Senior Sales Manager:

 

Een promotie voor wie het verdiend heeft, met de jaren. Een junior sales manager kan ook maar komt minder voor. Maak er dan meteen sales manager van, zal men denken, want een mens blijft niet eeuwig jong hé.

 

Sales Consultant of Business Consultant:

 

Een verkoper van veelal diensten. De adviserende verkoper (consultative selling) gaat bij prospecten en klanten een probleemanalyse doen en stelt dan een maatoplossing voor. Dikwijls is de verkoper ook terzelfdertijd de uitvoerder (en dus het product): financieel-, logistiek-, ICT-, milieu-, energie-, etc.-advies is booming business. Of een combinatie van titels kan ook. Wat dacht je van deze in de automotive sector: "Lease Consultant Business development".

 

Sales Engineer:

 

Een term die veel gebruikt wordt voor vertegenwoordigers van technische producten in Industrie. Zelfs al zijn ze bij nader toezien geen ingenieur, hun technische kennis primeert dikwijls. Technisch-commercieel medewerker kan ook.

 

Regio Manager:

 

Behoeft weinig commentaar hé. Die persoon is commercieel vertegenwoordiger voor een bepaalde regio dus, uw regio als klant. Een andere mooie die ik bij de hand heb: "Head of regional sales".

 

Area Sales Manager:

 

Mooi huwelijk tussen regio manager en sales manager

 

Business to Business Manager:

 

Dus inderdaad de vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de contacten met de bedrijven. In een bedrijf dat zich ook kan richten op particuleren (business to consumer), logisch dus.

 

Commercieel Adviseur:

 

Eindelijk, nog eens een Nederlandstalige term, zegt perfect wat het is.

 

Commercieel Directeur:

 

Dit is in principe dus wel een leidinggevende die bovendien in de directieraad zit van het bedrijf. Net onder de raad van bestuur dus. Niveau.

 

Verkoopsafgevaardigde:

 

Klinkt ook chique. Gevonden bij een Duits merk van wagens. Noblesse oblige.

 

Adviseur Onderneming en Vrije Beroepen:

 

Relatieadviseur, ook veel gebruikt bij banken en verzekeringen en de Deloittes van deze wereld.

 

Handelsvertegenwoordiger:

 

Dit is de officiële term, met een specifiek juridisch statuut trouwens dat wat afwijkt van het klassieke werknemerscontract.

 

Handelsagent:

 

Dit is eigenlijk een zelfstandig vertegenwoordiger/agent die in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever(s) al dan niet in regio-exclusiviteit werkt en een commissieloon factureert. De job van de toekomst in onze contreien, mijn gedacht. Verzacht hier te lande een beetje de pil van de hoge loonkosten voor werkgevers. The best of both worlds. 

 

Sales:

 

Nog het meest eenvoudige van allemaal. Kan niet missen.

 

Marketing & Sales:

 

Wordt ook wel eens gebruikt. Je kan er nog alle kanten mee op en zeg zelf: welke verkoper doet niet aan marketing?

 

Copyright Geert Delobelle

Wat kost het u?

De selectiefee voor een SterkeRaaf is bijzonder competitief. Bovendien kan u de kost ervan bij ons spreiden over 6 maanden, een beetje zoals een interimcontract: uniek in de branche!

U krijgt het betere talent van de markt aangeboden, voor een tarief dat niet eens duurder is dan bij een modaal interimkantoor.

 

Onze tarieven zijn ook nog eens glashelder en duidelijk vanaf de start. Het loon van de kandidaat maakt bij ons geen enkel verschil!

Mocht u met interim niet bekend zijn, laat ons dan samen eens de rekening maken:

 

Wat kost u een tewerkstelling via interim?

 

Stel, u komt een loon overeen van 3.500€ bruto en u werkt volgens een wettelijk uurregime van 38 u per week. U krijgt dan wekelijks een afrekening met een uurtarief als volgt: 3.500 * 12 maand/52 weken/38 uren = 21.2550 per uur.

 

Hierop past men dan een coëfficiënt toe (om alle kosten mee betaald te krijgen + een gezonde winstmarge aan over te houden).  Deze coëfficiënt zal voor een Sterke Raaf kaliber variëren naargelang het kantoor tussen 2.25 naar 2.45.  Laat ons maar eens het laagste (goedkoopste) nemen: 21.2550 x 2.25 = 47.8239 ziet u dus als uurtarief op uw factuur.  Of per maand wordt dat 47.8239 * 38 * 52 / 12 = 7.875 euro.

Gelukkig zit u niet voor een jaar vast aan een interimformule, maar er is wél steeds een minimumtermijn van toepassing.  Deze termijn zal variëren van 90 tot 135 gepresteerde dagen, weerom naargelang het kantoor.  Laat ons ook hier weer de laagste (goedkoopste) termijn nemen om te vergelijken.  Gezien het om gepresteerde dagen gaat, moet u die termijn dus verlengen met vakantie, ziekte of andere afwezigheden; gemiddeld komen daar dus al gauw 15 dagen bij… Laat ons nu voor het gemak eens redeneren dat 90 + 15 = 105 werkdagen gelijk staat met 5 maanden.

 

U zult dus over 5 maanden totaal 7.875 * 5 = 39.375 betalen.

 

En wat is uw totale salariskost als u zonder interim werkt?

 

Rest ons nog uw salariskost te berekenen, ingeval u niét via interim werkt, maar de kandidaat op uw eigen payroll inschrijft.  Die regel kent u wellicht al goed: u verhoogt inderdaad het bruto van 3.500 met de werkgeversbijdrage (+ 32,38%) * 13.92 (vakantiegeld en eindejaarspremie) en deelt door 12 om een gemiddelde maandelijkse kost te bekomen: 5.374 euro. 

 

Over 5 maand geeft u dit 5.374 * 5 = 26.873.

 

Een verschil dus van 39.375 – 26.873 = 12.502 euro.

 

Welnu, de fee die u ons zal betalen zit hier merkelijk onder, en dit voor een selectieproces dat uiterst doelgericht gebeurt.

 

Hou er ook rekening mee dat bovenstaande ‘op zijn nauwst’ is berekend, met de laagste coëfficiënt, de laagste termijn, zonder extra kosten* te rekenen die u ook dient te betalen.

 

* bv maaltijdcheques, dimona aangiftes, verzekeringen etc. worden ook met een margetoeslag doorberekend.

Bedrijf - werkwijze + inschrijven

1. Inschrijven

 

Inschrijven kan hieronder via het inschrijvingsformulier. U vult uw gegevens in en de openstaande functie.  U kan ons uiteraard ook altijd mailen of bellen, en dan doen wij dat wel voor u.

 

2. Elkaar ontmoeten

 

Wij komen de vacante functie graag met u doornemen. Persoonlijke kennismaking met u en uw bedrijf is cruciaal bij het voorstellen van geschikte Sterke Raven. We capteren er uw behoeften, bespreken ons samenwerkingsvoorstel en gaan vervolgens op zoek naar de juiste, in uw bedrijf en job geïnteresseerde Sterke Raaf.

 

3. Kandidaten voorstellen

 

SterkeRaven is op continue basis op zoek naar Sterke Raven om het nest te vervoegen, los van de openstaande functies. Hebben we niet meteen een geschikt iemand in ons nest voor u? Geen nood, in dat geval gaan we aan de slag net als een ander, toch?
U krijgt van ons zeer snel het cv van één of meerdere kandidaten, waarmee u vervolgens aan de slag kan.

 

Schrijf u in via onderstaand inschrijvingsformulier.

Boek bestellen

Met onze Werk-Wijze(R) willen wij u als recruiter of werkgever tips en nieuwe inzichten geven bij een sollicitatieproces, of, zo u wilt, deze even opfrissen. We vertrekken daarbij vanuit een aantal essentiële waarden, die naar onze mening bij een gezond HR-beleid van toepassing zijn. Bovendien breidden we onze stelling en advies uit tot het domein van retentie: eens de juiste m/v in huis gehaald, is het ook kwestie van die zolang mogelijk aan boord te kunnen houden, tot tevredenheid van beide partijen.

 

"Selecteren en solliciteren wordt voor iedereen een opbouwende en leerrijke ervaring, dankzij de wijze en doorleefde raadgevingen in dit boek. Bedankt Luc!"

Ronny Leyman, Founding Partner Co-Vibes

 

"Prachtig werk, vlot leesbaar, direct toepasbare tips, tijdloos en nuttig voor iedereen die de sollicitatiemarkt betreedt of in HR is geïnteresseerd: een echte aanrader."

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

 

"Dankzij dit boek ontdek je als lezer ook eens de andere kant van het verhaal. Boeiende stijl, originele invalshoek, verrijkend voor zowel werkgever als sollicitant en recruiter: TOP!"

Barbara Torfs, Partner bij Springbok/Marcom Directeur Schoenen Torfs

Ontdek hier of je een Sterke Raaf bent

Check even met ons af:

 

1. Jij bent een ervaren commercieel talent, en je kan al enkele mooie successen voorleggen.

 

2. Je hebt alleen maar goede referenties mee uit de markt. Anders gesteld: een referentiecheck bij je vorige werkgever(s) doet je niet door de mand vallen.

 

3. Je bent er helemaal klaar voor. Je staat mentaal scherp, en de knop is ‘omgedraaid’. Met andere woorden: je besluit staat vast dat je aan een switch toe bent.  Want als je enkel je marktwaarde wilt opkrikken, blijf je beter thuis.

 

4. Geld is belangrijk, maar ook niet het enige in je leven wat telt. Je doet het ook nog wel voor de kick, de voldoening die je uit een mooie deal haalt, de interne competitie die maakt dat je bij de beste wilt behoren, de appreciatie voor de door jou gecreëerde toegevoegde waarde. Kortom, jij wil je bedrijf doen groeien.

4 keer CHECK? Schrijf je hieronder in en wie weet word jij ook een Sterke Raaf.

 

Toch nog dit:

 

• Maak mooi werk van je sollicitatie: je kan nog zo succesrijk zijn in je verkoop nu, maar op de arbeidsmarkt ben je weer nieuw.

 

• Ervaring in de sector is dikwijls een plus, niet zozeer omdat je de producten kent, eerder omdat je klantenrelaties meebrengt.

 

• Als je jaren aan de slag was met concurrerende producten, ben je dus niet per definitie aantrekkelijk (rechtstreekse concurrenten pakken je alleen als je écht de beste bent).

Wat krijg je als Sterke Raaf van ons?

1. Een job

 

Uiteraard kan je via SterkeRaven een uitdagende en toffe job te pakken krijgen. Als je écht goed bent, krijg je inzicht en toegang tot misschien wel meerdere vacatures die binnen jouw interesses, passies en kunde vallen. Soms kan dit dus zeer snel gaan, het hangt er net van af welke vacatures er op dat moment van aanmelden voor liggen. Is er niet direct iets bij van jouw slag, dan is wat geduld de boodschap.

 

2. Onze ervaring

 

SterkeRaven doet meer dan een job aanbieden. Onze ervaring krijg je er bovenop. Wij zaten ook jarenlang op de stoel van de werkgever en wij kunnen je begeleiden tijdens je sollicitatieproces.

 

3. Een rechtstreeks contract

 

Wij zijn geen interimkantoor, wat inhoudt dat je rechtstreeks door het bedrijf in kwestie wordt aangenomen.

Het kan bovendien snel gaan, vooropgesteld dat we binnen jouw leefwereld en interesseveld gepaste jobs hebben voor liggen. Is dat niet het geval, dan gaan we samen met jou aan de slag, toch?

 

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Hoe word je geselecteerd?

Heb je de vorige pagina's gelezen en je herkent jezelf in het profiel van de Sterke Raaf?

 

1. Inschrijven

 

Inschrijven kan je hieronder, en dit heb je best al bij de hand om up te loaden: cv, motivatiebrief, relevante foto en eventueel wat geloofsbrieven.

 

2. Screenen

 

Zodra je ingeschreven bent, geef je ons even de tijd om jouw dossier door te nemen. Vinden wij jouw kandidatuur positief en relevant, dit wil zeggen kans makend om Sterke Raaf te worden? Dan bellen we je op (zonder motivatiebrief bellen we alvast niet op!). Vinden we jouw kandidatuur niet relevant, dan nemen we geen contact met je op. Het heeft dus geen zin om verschillende keren in te schrijven of voor elke job apart in te schrijven. Wij vertrekken altijd vanuit de kandidaat en niet vanuit de job.

 

3. Elkaar ontmoeten

 

Na dit eerste telefonisch contact beslissen we of we elkaar zullen zien voor een diepgaander vervolggesprek, face to face bij ons op kantoor.

 

4. Toegang tot vacatures

 

Eens dit gesprek achter de rug is en je gevalideerd bent als Sterke Raaf, schotelen we je mogelijke vacatures voor. Jij meldt ons welke jobs je sterk interesseren en vervolgens ga je op gesprek bij onze klant. Vanaf hier is het aan jou om die droomjob echt te pakken!

 

Succes!

Trajectbegeleiding

We kunnen je hoe dan ook steeds begeleiden tijdens je sollicitatieproces. Misschien komt het bedrijf van je dromen op je pad via via, of via een ander kanaal, of zelfs rechtstreeks.

 

Wij adviseren je bij je aanpak, bij je keuze en je beslissingen. Onze kennis van de arbeidsmarkt, de bedrijven, de gewoontes, de do’s and don’ts gewen we je in alle objectiviteit mee.

 

Jou zo snel mogelijk naar de job van je dromen brengen, dat is waar het ons om gaat. Als het even kan dan hebben wij al het bedrijf met die job voor je gevonden, maar indien niet, dan helpen we je toch gewoon?

 

Hoe zo’n begeleiding werkt, kan je steeds bij ons bevragen via telefoon of mail. 

Welke jobs kan SterkeRaven jou aanbieden?

Hieronder vind je een kort overzicht met een woordje uitleg over wat al die functies betekenen. Zo kan je al een sterke naam kiezen voor je toekomstige droomjob!

 

Account Manager:

 

Met stip tegenwoordig de meest gebruikte term voor "vertegenwoordiger". Een account is een klant(rekening), een manager beheert dus die klant(rekening). Dus, voor de leken onder ons: heeft niets te maken met boekhouding. De bedoeling bij accountmanagement is dat de account een maataanpak krijgt tot en met een volledig uitgeschreven account plan (marketing- en sales plan voor die specifieke account).

 

Key Account Manager:

 

Inderdaad, een accountmanager voor de grote klanten, dikwijls een promotie voor de account manager. Ik ken trouwens Key account managers die slechts één klant hebben én hun bureau hebben bij de klant (inhouse). Van klantgerichtheid gesproken.

 

Business Development Manager:

 

Die "vertegenwoordiger" specialiseert zich in klantenwerving, zeg maar een prospecteur. Nieuwe markten aanboren en nieuwe klanten maken. Bij voorkeur een "hunter" dus, een NV "Ik" met pit. "Business developer" wordt ook wel eens gebruikt.

 

Sales Manager:

 

Eigenlijk een coördinator van een verkoopteam. De term wordt echter ook heel veel gebruikt voor "verkopers", zelfs al heeft die persoon geen leidinggevende rol. Als er maar "manager" staat op het kaartje. Dat klinkt goed bij de klant, die zich zo nog meer gewaardeerd acht om bezoek te krijgen van de "manager".

 

Senior Sales Manager:

 

Een promotie voor wie het verdiend heeft, met de jaren. Een junior sales manager kan ook maar komt minder voor. Maak er dan meteen sales manager van, zal men denken, want een mens blijft niet eeuwig jong hé.

 

Sales Consultant of Business Consultant:

 

Een verkoper van veelal diensten. De adviserende verkoper (consultative selling) gaat bij prospecten en klanten een probleemanalyse doen en stelt dan een maatoplossing voor. Dikwijls is de verkoper ook terzelfdertijd de uitvoerder (en dus het product): financieel-, logistiek-, ICT-, milieu-, energie-, etc.-advies is booming business. Of een combinatie van titels kan ook. Wat dacht je van deze in de automotive sector: "Lease Consultant Business development".

 

Sales Engineer:

 

Een term die veel gebruikt wordt voor vertegenwoordigers van technische producten in Industrie. Zelfs al zijn ze bij nader toezien geen ingenieur, hun technische kennis primeert dikwijls. Technisch-commercieel medewerker kan ook.

 

Regio Manager:

 

Behoeft weinig commentaar hé. Die persoon is commercieel vertegenwoordiger voor een bepaalde regio dus, uw regio als klant. Een andere mooie die ik bij de hand heb: "Head of regional sales".

 

Area Sales Manager:

 

Mooi huwelijk tussen regio manager en sales manager

 

Business to Business Manager:

 

Dus inderdaad de vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de contacten met de bedrijven. In een bedrijf dat zich ook kan richten op particuleren (business to consumer), logisch dus.

 

Commercieel Adviseur:

 

Eindelijk, nog eens een Nederlandstalige term, zegt perfect wat het is.

 

Commercieel Directeur:

 

Dit is in principe dus wel een leidinggevende die bovendien in de directieraad zit van het bedrijf. Net onder de raad van bestuur dus. Niveau.

 

Verkoopsafgevaardigde:

 

Klinkt ook chique. Gevonden bij een Duits merk van wagens. Noblesse oblige.

 

Adviseur Onderneming en Vrije Beroepen:

 

Relatieadviseur, ook veel gebruikt bij banken en verzekeringen en de Deloittes van deze wereld.

 

Handelsvertegenwoordiger:

 

Dit is de officiële term, met een specifiek juridisch statuut trouwens dat wat afwijkt van het klassieke werknemerscontract.

 

Handelsagent:

 

Dit is eigenlijk een zelfstandig vertegenwoordiger/agent die in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever(s) al dan niet in regio-exclusiviteit werkt en een commissieloon factureert. De job van de toekomst in onze contreien, mijn gedacht. Verzacht hier te lande een beetje de pil van de hoge loonkosten voor werkgevers. The best of both worlds. 

 

Sales:

 

Nog het meest eenvoudige van allemaal. Kan niet missen.

 

Marketing & Sales:

 

Wordt ook wel eens gebruikt. Je kan er nog alle kanten mee op en zeg zelf: welke verkoper doet niet aan marketing?

 

Copyright Geert Delobelle

 

En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Wat is jouw favoriet voor op je business kaartje? Waar gaat jouw affiniteit naartoe?

 

Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Jonge Raaf.

Boek bestellen

Met onze Werk-Wijze(R) willen we jou als kandidaat werkzoekende wegwijs en ook wijzer (slimmer) maken bij je sollicitaties. Je vindt er alle essentiële informatie zowel wat betreft de opbouw van je cv en brief of mail, het sollicitatiegesprek alsook een kijk achter de schermen van ‘de overkant’. We proberen vanuit onze ervaring jouw inzicht te verruimen zodat je beter gewapend voor de dag kan komen. Dit boek is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe wending in zijn carrière, dus niet alleen voor de commerciële profielen waarop we met JongeRaven en SterkeRaven op vandaag actief zijn.

 

"Selecteren en solliciteren wordt voor iedereen een opbouwende en leerrijke ervaring, dankzij de wijze en doorleefde raadgevingen in dit boek. Bedankt Luc!"

Ronny Leyman, Founding Partner Co-Vibes

 

"Prachtig werk, vlot leesbaar, direct toepasbare tips, tijdloos en nuttig voor iedereen die de sollicitatiemarkt betreedt of in HR is geïnteresseerd: een echte aanrader."

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

 

"Dankzij dit boek ontdek je als lezer ook eens de andere kant van het verhaal. Boeiende stijl, originele invalshoek, verrijkend voor zowel werkgever als sollicitant en recruiter: TOP!"

Barbara Torfs, Partner bij Springbok/Marcom Directeur Schoenen Torfs

 

JOBS

Accountmanager Security | VL + NL

Kwalitatieve beveiliging van gebouwen, zowel particulier als bedrijfsgericht, daar dienen jouw producten voor. Je brengt ze naar de professionele installateur in Vlaanderen en Nederland. Uiteraard is ervaring in de branche (alarm, camera, brand, toegang) een plus, net als een mondje Frans. Je wordt grotendeels ontlast van cold calling en offertes opstellen want je bent zoveel mogelijk op baan bij je klanten en prospecten!

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager Hainaut - Namur

Ben je thuis in de wereld van de (voedings)laboratoria en spreek je vlekkeloos Frans (kennis Nederlands is wenselijk)? Je bent een lange termijn relatiebouwer en uiteraard beschik je over sterke salesskills, een echte Sterke Raaf waardig? Dan hebben we misschien wel je droomjob gevonden...

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager gereedschappen | Vlaanderen

Je gaat op pad in Vlaanderen richting middelgrote en grote bedrijven, vooral de onderhoudsdienst, de hersteldienst, de dienst na verkoop, de installatiedienst, dat soort mensen heb je nodig. Je vertegenwoordigt exclusief meerdere interessante merken/producenten en je kan teren op een vlotte service vanuit magazijn en de back-office. Doel is om de solide organisatie die je vertegenwoordigt tot geprefereerde leverancier te maken. Korte beslissingslijnen en jouw volhardend karakter zorgen ervoor dat je snel succes zal kennen. 

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

International Sales Food | A'pen

Echt super lekker, dat is het minste dat je van de producten waarmee je worldwide aan de slag gaat, kunt zeggen. Jouw klanten worden de retailers, van groot naar klein. Je komt terecht bij een productiebedrijf in volle expansie, en je werkt zowel vanop kantoor als van thuis. Ongeveer 30% van je tijd ben je in het buitenland, waar je op de belangrijkste beurzen je klanten en nieuwe prospects ontmoet. Je hebt enkele jaren relevante saleservaring in de voedingsbranche, bent meertalig en flexibel ingesteld om met de dynamiek van een bedrijf in volle groei om te gaan. 

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Zaakvoerder | O-Vl

Zaakvoerder gezocht voor een gezonde KMO, nog niet zo lang geleden opgestart en nu in doorgroeifase. We zoeken een manager die de eigenaar/zaakvoerder van alle operationele bekommernissen zal ontzorgen. Vanuit zijn jarenlange ervaring, marktkennis en gedrevenheid zal de zaakvoerder zelf weer doen waar hij op zijn sterkst in is: verder de verkoop aansturen en nieuwe business binnenhalen. En daartoe moet nu een Sterke of Wijze Raaf aan boord komen die al de rest aanpakt. Voel je je geroepen om mee te schrijven aan dit groeiverhaal, binnen een tof team, met no nonsense approach en een informele sfeer: aanmelden maar!

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager Communicatie | W-Vl & Wall

Een originele en unieke invalshoek in een traditionele markt maakt het succes van deze scale up (20 FTE na 6 jaar). Voor deze job ben je tweetalig en heb je ervaring en/of kennis op het domein van reclame en publiciteit. Je denkt op lange termijn en kan LT contracten afsluiten, je houdt er ook van om nieuwe regio’s voor je te winnen, als kuitenbijter van de big players. 

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Sales manager European Food Retail

Voedingsretailers in Europa, dat is wat deze klant op je cv wil zien. Je krijgt een topgamma in handen van een bijzonder groot voedingsconcern dat zich nog maar sinds enkele jaren in Europa aan het positioneren is. In volle groei dus. Jij weet wat het is om jouw gamma bij de retailers binnen te pushen, meer zelfs, dat geeft je een kick! Je bent flexibel en bereid om enkele keren per week op kantoor (onderkant Brussel) te komen, tenminste als je niet uithuizig bent. En je beheerst meerdere talen uiteraard, dat spreekt.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager Insurances | O-Vl

Onze klant is actief in diverse sectoren, super ambitieus en sterk groeiend, een modern bedrijf actief vanop meerdere locaties. We zoeken nu een extra Sterke Raaf voor ze met een neus voor verzekeringen (B2B). Die neus heb je vanuit je eerder opgedane ervaring, vanuit je studiekeuze of vanop het thuisvlak. Je weet in elk geval wat de job inhoudt en je wilt er hard tegenaan? Dan kan het alvast niet meer stuk!

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager Power | O-Vl

Jij kunt ervoor zorgen dat de boel bij je klant blijft draaien. Want het gaat niet zomaar vooruit natuurlijk, daarvoor heb je power nodig. Jij beschikt over de grootste catalogus in zijn soort, met A,B en C merken, voor elk wat wils dus. Je verkoopt zowel producten als service, lokaal of bij de klant zelf. Je bent geboeid door techniek. Een ingenieursdiploma is geen must gezien de focus op sales ligt. Je contacten zijn onderhoudstechnici en kleinhandelaars, en dus weet je best wel waarover je spreekt (de nodige opleidingen zijn voorzien).

 

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager Kunststof | Vlaanderen

Een kunststoftechnoloog met een neus voor business, dat is de beste omschrijving voor de Raaf die we zoeken. Vanuit een bestaand klantenportfolio en via netwerken creëer je nieuwe contacten en contracten binnen de maakindustrie. Van kunststoffen weet je binnenkort alles, productiebedrijven binnen Vlaanderen vormen jouw doelgroep. Je kan zo goed als alles aanbieden trouwens, dus mogelijkheden om te scoren zijn er bij de vleet zolang je maar van aanpakken weet.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager projectmarkt (interieurbranche) | West-Vl

Je vertegenwoordigt 1 van de grootste wereldspelers in zijn branche, Duitse kwaliteit bovendien. De interieurwereld is jouw mekka en architecten, aannemers, plaatsers, groothandelaars in de projectmarkt zijn jouw dagelijkse contactpersonen. Je werkt van thuis uit en kan met verregaande autonomie om. Benieuwd naar meer? Iets voor jou, denk je? Zolang je maar een Jonge of Sterke Raaf bent, ben je bij ons welkom en we vertellen je meer!

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

International Sales Agro | O-Vl

Van mei tot september ben je het grootste deel van je tijd in het land, maar in het najaar en het lange voorjaar ben je zowat wekelijks op reis. Nee, niet naar het zuiden, want je klanten zitten vooral oost- en noordwaarts. Naast Nederlands en Engels ken je dus ook best wat Duits. Je hebt al enkele jaren ervaring op de teller, kan met technische producten om en bovenal heb je affiniteit met de agrobranche.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Account & Projectmanager Magazines | W-Vl

In deze rol krijg je de commerciële én inhoudelijke verantwoordelijkheid over enkele leidende vakmagazines (Benelux). Een mooie uitdaging dus voor iemand met affiniteit in de branche (bouw, interieurafwerking, renovatie). Ervaring in de verkoop van vakpubliciteit is een plus. Je werkt vanop kantoor en je plant je bezoeken efficiënt (ongeveer 1/3e van je tijd op de baan). Je bezoekt ook enkele belangrijke internationale vakbeurzen op zoek naar nieuwe adverteerders (fabrikanten of exporteurs). Je beheerst zeer goed Frans en Engels, en je teamleden zijn de CEO en de marketing verantwoordelijke.

 

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager Limburg

Een prachtige uitdagende functie bij de Rolls-Royce uit de branche. Jouw technische oplossingen komen -via de lokale partner/vakman- zowel bij particulieren als bedrijven terecht, en uiteraard bedien je daarmee de betere kant van de markt. Uiterst solide, uiterst betrouwbaar, uiterst duurzaam, daar sta je voor. We zoeken avant tout de commerciële drive in je (een echte Raaf dus), en in tweede orde een technische ervaring, kunde of ernstige affiniteit voor techniek.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager verbruiksmaterialen | Vl-Br & L'burg

Jouw aanspreekpartners gaan van zaakvoerders van eenmansbedrijven en KMO’s tot aankopers, hoofdtechniekers, onderhoudsdiensten enz.. Je bent specialist / toeleverancier en hebt sterke kaarten in huis om -bovendien binnen de thuisregio- te scoren. Zeer gevarieerde job, verregaande autonomie, topgamma, leuke verdienste, wat wil een mens meer? Technische interesse is een must, diploma’s zijn van minder belang, zolang je maar een echte Raaf bent!!

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager media | Brussel Oost

Verrassend veelzijdig, deze job; voel je je thuis in de mediawereld dan kom je bij deze bekende partij zeker aan je trekken. Je bewerkt de Brussels oostrand, adviseert KMO’s en zelfstandige handelaren bij hun media-aanpak. Je bent dus een m/v van de streek. Je maakt jaarplannen op met hen, gaat creatief en ondernemend te werk. Je netwerkt en sponsort events en commerciële acties in jouw regio. Deze Sterke Raaf wacht een mooie full package verloning!

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

International Sales Europe | O-Vl

Vooral binnen West-Europa in eerste instantie, en later ook wel Zuid-Noord-Mid Europa: tot 30 à 40% reizen, kortere trips, dat past best in je gedroomde werkschema. Je werkt vanop kantoor, je producten zijn technisch maar niet complex en je onderhoudt en vernieuwt het distributienetwerk, je zorgt voor ondersteuning, training, marketingsupport, alles wat nodig is om je marktaandeel te vergroten. Onze klant is een stabiele KMO met een zeer duurzaam product en een gepatenteerde technologie, ook marktleider binnen zijn niche.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager Voedselveiligheid | A'pen - Limb

Het gaat zo: je stapt bij je prospect binnen en maakt een afspraak. Je demonstreert daarbij je oplossing gedurende zo’n anderhalf uur en vervolgens komen je collega’s implementeren. Oh ja, uiteraard heb jij na je demo de klant weten te overtuigen en het contract afgesloten. Je oplossing kent geen concurrentie (komt dat tegen!) dus moeilijk kan dat niet zijn! Nee, alle gekheid op een stokje, we zoeken wel degelijk een échte JR. Discipline, doorzetting, overtuigingskracht etc… Je product is écht magnifiek en maatschappelijk relevant, maar het moet aan de m/v gebracht worden.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager renovaties | W- & O-Vl

Bouwen en verbouwen, dat is je passie. Je hebt er een neus voor, de nodige feeling en technische inzichten, je ziet wat kan en niet kan, welke mogelijkheden gebouwen bieden en kan bovendien inschattingen maken van kostprijs, haalbaarheid en timing. Klinkt wel iets voor een (binnenhuis)architect, of een bouwkundig ir. ? Klopt, maar ook al heb je het diploma niet maar wel de skills, weet dan dat dit jong en vooruitstrevend bedrijf misschien wel op jou zit te wachten.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Account manager Industrie & Marine | O-Vl

Je krijgt een topgamma industriële coatings in handen, en nog wel als masterdealer voor België. Daarbij zal je in eerste instantie de Oost-Vlaamse markt (industrie en marine) bewerken, en op latere termijn uitbreiden richting de andere provincies.  We zoeken bovenal een commercieel talent, maar je gesprekspartners zijn vooral zaakvoerders of productie- en onderhoudsverantwoordelijken dus wat engineering feeling of opleiding staat niet verkeerd. Een uitdagende job alweer binnen een sterk groeiend bedrijf met meerdere distributiepunten binnen de regio. 

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Participerend Accountmanager Investeringsmateriaal | Vlaanderen

Deze importeur van investeringsgoederen voor de bouwbranche is op zoek naar een Wijze Raaf die het commerciële werk voor Vlaanderen op zich zal nemen. Je kan een beginparticipatie nemen (aan voordelige voorwaarden) en de intentie om jouw aandeel stelselmatig over de jaren te laten groeien, strookt met jouw ambities tot ondernemerschap. We spreken over een gezonde rendabele KMO met een sterke naam in zijn segment en met voldoende groeipotentieel.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Product manager Benelux

Voor een goede klant doen we al eens iets speciaals. Geen direct salesjob dus deze keer, maar als productmanager ga je uiteraard wél nauw samenwerken met de salesafdeling. Je speelt op de Benelux markt en komt terecht bij een Duitse multinational. Kennis van het Engels en Frans primeren echter, gezien je actiegebied. Het productsegment dat onder jouw hoede komt is redelijk technisch van aard, we zoeken daarom iemand met technische background.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager klimatisatie | W- & O-Vl

Je gaat aan de slag voor een gevestigde waarde in de branche, en bezoekt en bewerkt zowel de groothandel, de installateur als de bouwheer. Je hebt een breed scala producten in je salesmap waardoor je een totaaloplossing aanbiedt voor het klimatiseren van grote ruimtes (geen residentiële bouw dus). Bij voorkeur spreek je ook uitstekend Frans, maar belangrijker nog is dat je met technische producten aan de slag kan.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager Solar | A'pen

Een vaste waarde op de zonnepanelenmarkt, actief op zowel bedrijven als overheid over gans België, via aannemers of investeringsmaatschappijen. Niet de eerste de beste dus, acterend in de kop van het peloton. Met top kwaliteitsmateriaal, rechtstreeks van fabrikant, sterk in service en onderhoud.
Zin om mee op kop te rijden? Prima, dan kan je allicht een succesvol palmares voorleggen, ben je technisch onderlegd en capabel (lees: talent en doorzettingsvermogen) om (mega)grote deals binnen te halen. OK, de markt kende misschien een dip maar deze business zit nu duidelijk weer in de lift!

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager electrotechniek | O-Vl & A'pen

In deze functie kom je terecht in een grote KMO, deel uitmakend van een wereldwijde opererende groep. Je hebt kennis of affiniteit voor alles wat met electrotechniek te maken heeft, en je wordt verantwoordelijk voor het uitbreiden van het klantenportfolio. Dat kan omdat het product- en dienstenpallet waarover je beschikt ontzettend ruim is: overal vallen er zaken te doen met al wat jij in het gamma hebt. Opleidingen zijn er heel geregeld, doorgroeimogelijkheden zijn reëel.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Accountmanager meetinstrumenten | Brabant

Minstens een bachelor electronica heb je nodig voor deze mooie sales opportunity bij een gevestigde waarde in de markt. Niet dat dit op zich voldoende is natuurlijk, want je hebt ook de skills van de Jonge Raaf en de ervaring van de Sterke, lees: toch al een vijftal jaar minstens achter de kiezen als het op verkopen aankomt. Je klanten zitten in de Benelux, je werkt vanuit het centrum van het land, trouwens: heel veel van je klanten zijn echt grote bedrijven en de meesten daarvan zitten ook rond de grootsteden. Voorts ken je je Engels en je Frans heel goed, dat spreekt.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

HR Business Developer | W-Vl

West-Vlaanderen kreunt onder de arbeidskrapte, groeien kunnen ze onvoldoende doen door een tekort aan arbeidskrachten. Dat is net waar jij met je dienstverlening een steentje kan bijdragen. Je gaat intens op pad, je klanten zijn zowel kleine zelfstandigen (waar je zo kan binnenstappen) als grote bedrijven (op afspraak). Potentieel alom dus en werk zat voor een echte JR (starters toegelaten).

 

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

International business development manager | Vl-Brabant

Deze klant is fabrikant van hoogwaardige kunststofonderdelen, die hun weg vinden in Europa vooral, naar de meest uiteenlopende industrieën. Als Sterke Raaf ga je er zorgen voor uitbreiding van het klantenportfolio, vanuit je visie op de markt, je strategische keuzes, je technische background en je brede talenkennis. Je maakt zelf je offertes op en je bent ongeveer 25% van je tijd op pad.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

Trader | Antwerpen

Onze klant is actief op een leuk marktsegment van parallelhandel binnen Europa. Als trader breng je op gestructureerde manier alle potentiële afnemers in kaart, je volgt deze op, onderhoudt regelmatig contacten en weet de juiste afnemers te vinden voor het aanbod van de dag. Dit uiteraard met maximale winsten voor ogen, want anders blijft het traden niet lang duren. Je komt terecht in een bloeiend bedrijf met mooie toekomstperspectieven. Uiteraard is je talenkennis prima, we zoeken én Engels én Frans én Duits. Liefst zelfs nog native speakers, want dat praat altijd makkelijker natuurlijk.

Interesse? Schrijf je hier in en wie weet word jij onze nieuwe Sterke Raaf.

WIE ZIJN WE?

Luc Deraedt

Luc Deraedt

Luc Deraedt

Luc heeft 25 jaar ervaring in KMO-land: trading, sales, marketing, product management, én.. HR: dat is zijn ding. Hij houdt van business bouwen, en daarvoor het juiste team neerzetten.

 

Luc
25 jaar ervaring met KMO's.

Lieve Devlies

Lieve Devlies

Lieve Devlies

Lieve mixt een ruime commerciële ervaring in verschillende sectoren met de non-profit. Haar coachingsskills zijn subliem, haar doortastend menselijk inzicht komt van haar 6e en 7e zintuig..

 

Lieve
Ruime commerciële ervaring.

NIEUWS

493_resized_detail_450_0_0_1_1.jpg

STERKERAVEN OP FRANCHISING & PARTNERSHIP 2017

SterkeRaven neemt deel aan de volgende editie van Franchising & Partnership in Tour & Taxis, Brussel, en dit op 27 en 28 maart 2017. Ps: interesse om de beurs Ondernemen te bezoeken? Inschrijven kan via de website www.franchisingpartnership.be.

342_resized_detail_200_0_0_1_1.jpg

NIEUW: DE WERKWIJZE(R)

Wij schreven een boek en gaven er de titel 'de Werk-Wijze(R)' aan.  Bestemd voor zowel werkgever als sollicitant, boordevol tips. Lees er meer over onder de hoofdbutton 'BOEK' van onze website.

BOEK

Voor u als werkgever

Met onze Werk-Wijze(R) willen wij u als recruiter of werkgever tips en nieuwe inzichten geven bij een sollicitatieproces, of, zo u wilt, deze even opfrissen. We vertrekken daarbij vanuit een aantal essentiële waarden, die naar onze mening bij een gezond HR-beleid van toepassing zijn. Bovendien breidden we onze stelling en advies uit tot het domein van retentie: eens de juiste m/v in huis gehaald, is het ook kwestie van die zolang mogelijk aan boord te kunnen houden, tot tevredenheid van beide partijen.

Voor jou als sollicitant

Met onze Werk-Wijze(R) willen we jou als kandidaat werkzoekende wegwijs en ook wijzer (slimmer) maken bij je sollicitaties. Je vindt er alle essentiële informatie zowel wat betreft de opbouw van je cv en brief of mail, het sollicitatiegesprek alsook een kijk achter de schermen van ‘de overkant'. We proberen vanuit onze ervaring jouw inzicht te verruimen zodat je beter gewapend voor de dag kan komen. Dit boek is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe wending in zijn carrière, dus niet alleen voor de commerciële profielen waarop we met JongeRaven en SterkeRaven op vandaag actief zijn.

"Selecteren en solliciteren wordt voor iedereen een opbouwende en leerrijke ervaring, dankzij de wijze en doorleefde raadgevingen in dit boek. Bedankt Luc!"

Ronny Leyman, founding partner Co-Vibes

"Prachtig werk, vlot leesbaar, direct toepasbare tips, tijdloos en nuttig voor iedereen die de sollicitatiemarkt betreedt of in HR is geïnteresseerd: een echte aanrader."

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

"Dankzij dit boek ontdek je als lezer ook eens de andere kant van het verhaal. Boeiende stijl, originele invalshoek, verrijkend voor zowel werkgever als sollicitant en recruiter: TOP!"

Barbara Torfs, partner bij Springbok/Marcom, directeur Schoenen Torfs

CONTACT

Lieveraedt Bvba

Warandestraat 244

8560 Moorsele

 

Email: info@sterkeraven.be

Tel: 0478 91 93 05 (er wordt telefonisch geen info verstrekt omtrent gepubliceerde jobs)

Zoek geen groots kantoor als je bij ons in de buurt komt. Voor een gesprek heb je wat stilte nodig, wat warmte. Een paar stoelen volstaan, en die hebben we! Je bent welkom.